Impresszum /Adatvédelem

                        Adatvédelem

Impresszum /Adatvédelem

Impresszum:

Az oldal tulajdonosa:

AurelRX KFT

8600 Siófok, Jegenye sor 63

céget képviseli : Király Adrienn

E-mail: aurelkft@gmail.com

Telefonszám: +36-20-911-3918

Adószám : 24846277-2-14

Nyilvántartásba bejegyző hatóság :

Kaposvári Törvényszék Cégbíróság.


Adatkezelő tárhely :

Webnode AG
Limmatquai 112, 8001 Zurich
Switzerland

www.webnode.hu

Regisztrációs azonosító

CH-170.3.036.124-0

kapcsolati e-mail: support@webnode.com.

Szerzői jogok

Amikor belép a  www.valerianarelaxdaynight.hu oldalára, elfogadja az alábbi feltételeket:

1./ A valerianarelaxdaynight.hu weboldalon (a továbbiakban: honlap) található tartalom az AurelRX Kft. szellemi tulajdona, és teljes egészében, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt áll.

Felhasználásának minősül különösen a többszörözés (bármely módon történő rögzítés és másolatkészítés), a terjesztés, a nyilvánossághoz közvetítés, az átdolgozás.

Az Aurel RX Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a honlap egészének vagy egyes részeinek (szöveg, grafika, fotó, audió- vagy videóanyag, stb.) bármilyen módon történő felhasználása. Tilos előzetes írásbeli engedélye nélkül a honlap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánosság számára , még változatlan formában is, illetve a honlap bármely részét kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon közvetíteni.

A valerianarelaxdaynight.hu domain név jogi védelmet élvez, védjegyoltalomban részesül, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag az AurelRX Kft. előzetes és kifejezett írásbeli hozzájárulásával lehetséges.

2. Jogszerű tartalomátvétel feltételei :

Természetes személy a honlap tartalmának egyes részeiről - kizárólag saját felhasználás céljából - másolatot készíthet (merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja), ha az jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálja, de ebben az esetben sem jogosult a honlap így többszörözött részének további felhasználására - így különösen terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

A honlapon található cikkekre mutató link más honlapon szabadon elhelyezhető, azonban a mutatott cikk bármely részének közléséhez az Aurel RX Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.

3./ Az Aurel RX Kft. szerzői jog által védett műve jogosulatlan felhasználásának jogkövetkezményei

Az Aurel RX Kft. szerzői jog által védett művét előzetes írásbeli engedély nélkül felhasználóval szemben az

Aurel RX Kft. jogosult a szerzői jogainak megsértése miatt valamennyi, polgári jogi és büntetőjogi igényét a jogsértővel szemben érvényesíteni.

Siófok, 2021. 12.01.

Adatvédelem :

Aurel Rx Kft Adatvédelmi Szabályzata

Hatályos 2023 június 12-től.

Aurel Rx Kft tulajdonosa :

www.valerianarelaxdaynight.hu  oldal adatvédelmi szabályzata:

1.a:

Adatvédelem:

Minden rendelkezésére álló eszközzel védjük látogatóink és ügyfeleink személyiségi jogait A felhasználók adatainak biztonságos tárolásáért technikailag minden elvárhatót megteszünk, különös tekintettel a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényre, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI., ill. 2005. évi LIII. törvényekre, a hírközlésről szóló 2003. évi C) törvény XVII. fejezetében foglalt rendelkezésekre, a hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, a hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról szóló 226/2003. (XII. 13.) Kormányrendelet előírásaira.

A portál megtekintéséhez általában nem szükséges személyes adatok megadása, egyes szolgáltatások igénybevételéhez azonban szükségesek lehetnek olyan információk is, amelyek személyiségi jogokat érintenek.

A  www.valerianarelaxdaynight.hu oldal birtokába került személyes adatokat csak és kizárólag a látogató által azok megadásakor ismert célra használja, más, harmadik személy részére külön hozzájárulás nélkül nem adja tovább, és nem teszi hozzáférhetővé, azokat elkülönítve és titkosítva tárolja.

1. b. Az adatkezelő megnevezése, elérhetőségei
A szolgáltató neve: Aurel Rx Kft.
A szolgáltató székhelye: 8600 Siófok, Jegenye sor 63
A szolgáltató email címe: aurelkft@gmail.com
Cégjegyzékszáma: 14-09-315305
Adószáma: 24846277-2-14
Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve: Kaposvári Törvényszék Cégbírósága
Képviselő: Király Adrienn
Telefon: +36-209113918
E-mail: aurelkft@gmail.com
URL: www.valerianarelaxdaynight.hu

2. Adatkezelő tárhely szolgáltatója: Webnode-AG

adatvédelmi nyilatkozata : https://www.webnode.hu/privacy-policy

3. Az adatkezelés jogalapja

a) A www.valerianarelaxdaynight.hu felületén böngészők esetében: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

b, a szolgáltatásokat (pl. szakszerű tanácsot) kérő érdeklődők esetében: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

4. A kezelt adatok köre

Szolgáltatásokat (pl. szakszerű tanácsot) kérő érdeklődők esetében: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, faxszám.

5. Az adatkezelés célja

a szolgáltatásokat kérő érdeklődők esetében: ingyenes tanácsadása a www.valerianarelaxdaynight.hu oldal látogatóinak.
Az Adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.

6. Adattovábbítás
a) a Naturshop webáruház felületén online vásárlók esetében: az Adatkezelő biztosítja a Felhasználót, hogy a tudomására jutott személyes vagy céges adatokat harmadik személynek nem adja ki, kivéve azt az esetet, amikor a webáruház felületén kezdeményezett online megrendelések, vásárlások teljesítése érdekében az Adatkezelő alvállalkozó közreműködését veszi igénybe.

A jelen szerződés teljesítése érdekében közreműködő alvállalkozók az Adatkezelőtől kapott adatokat nem jogosultak további személyek részére továbbadni. Az adatokat kizárólag a csomag célba juttatására, sikertelen kézbesítés esetén a címzett értesítésére használhatják.

b, a szolgáltatásokat (pl. szakszerű tanácsot) kérő érdeklődők esetében: az Adatkezelő biztosítja a Felhasználót, hogy a tudomására jutott személyes vagy céges adatokat harmadik személynek nem adja ki.

7. Az adatkezelés időtartama

a szolgáltatásokat kérő érdeklődők esetében: az Adatkezelő a Felhasználó által megadott adatokat mindaddig tárolja és a fent meghatározott célokra felhasználja, amíg a Felhasználó az adatok törlését írásban nem kéri.

8. A személyes adatok javítása, módosítása, törlése
szolgáltatásokat (pl. szakszerű tanácsot) kérő érdeklődők esetében:

a Felhasználó saját személyes adatainak törlését levélben, faxon, illetve e-mailben az aurelkft@gmail.com címre eljuttatott kéréssel kezdeményezheti. Az Adatkezelő a törlési kérést a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb a kérés beérkezésétől számított 5 munkanapon belül teljesíti.

9. Adatbiztonsági intézkedések
Az Adatkezelő megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint betartja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek érvényesüléséhez szükségesek.

Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a Felhasználó adatait védje az adatvesztés, a megsemmisülés, a torzítás, a hamisítás, a manipuláció, valamint a jogosulatlan hozzáférés és a jogosulatlan közzététel ellen.

Az Adatkezelő számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helye a székhelyén található meg, mely 8600 Siófok,Jegenye sor 63.számon.

10 Hivatkozások más weboldalakra:
Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat az Adatkezelő által fejlesztett és a www.valerianarelaxdaynight.hu 

URL-címen üzemeltetett oldalra vonatkozik. A webáruház felületén található weboldalak hivatkozásokat tartalmazhatnak más szolgáltatókra, az Adatkezelő üzleti partnereire, amelyekre a jelen Adatvédelmi Nyilatkozat hatálya nem terjed ki. Amikor a Felhasználó elhagyja a www.valerianarelaxdaynight.hu oldalát, tájékozódjon és olvassa el minden olyan weboldal adatvédelmi nyilatkozatát, amely személyének azonosítására alkalmas információkat gyűjt.

11.Google Remarketing
A Google Remarketing használata során Adatkezelő egy adatmorzsát ("cookie"-t) helyez el az Ügyfél számítógépén, amely segítségével a böngészője egyedileg (de nem nevesített módon) azonosítható lesz. A Google ennek segítségével ismeri fel, ha az Ügyfél korábban már látogatást tett a www.valerianarelaxdaynight.hu

 oldalon, így az oldalhoz kapcsolódó hirdetéseket jeleníthet meg az Ügyfél számára, más, külső tartalmi szolgáltatók weboldalán.
Az Ügyfél bármikor letilthatja ezt a funkciót a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló hivatalos oldalon: google.com/ads/preferences/

Névtelenség
A Google soha nem kapcsolja össze az Ügyfél IP címét a Google által tárolt egyéb adataival. Az Ügyfél IP címe anonim módon kerül tárolásra, így személyes adataival nem összekapcsolható. Az Ügyfél böngészője beállításával letilthatja az adatmorzsák használatát, azonban ebben az esetben nem tudja kihasználni a www.valerianarelaxdaynight.hu  weboldal összes funkcióját.Az Adatkezelő által üzemeltetett weboldal használatával az Ügyfél hozzájárul látogatási adatainak rögzítéséhez, tárolásához és feldolgozásához a fentiekben meghatározott módon és célokra.

12. A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban
Személyes adatai kezeléséről a Felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az Adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az aurelkft@gmail.com címre kell eljuttatni, amire az érintett 8 munkanapon belül választ kap. A Felhasználók a jelen Adatvédelmi Nyilatkozat 9. pontja szerint kérhetik adataik javítását, módosítását, illetve törlését.
A Felhasználó tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen. A tiltakozást az Adatkezelő - az adatkezelés egyidejű felfüggesztése mellett - a kérelem kézhezvételétől számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja és annak eredményéről a Felhasználót írásban tájékoztatja. Amennyiben az Adatkezelő a Felhasználó tiltakozását alaposnak találja, úgy az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésről mindazokat értesíti, akik részére a tiltakozással érintett adatokat korábban továbbította, és akik intézkedni kötelesek a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben a Felhasználó az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, úgy a döntés közlésétől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

Európai Bizottság által létrehozott online vitarendezési platform (European Online Dispute Resolution (ODR) Platform), amely a webáruházak és az online vásárlók közötti esetleges jogviták rendezésére jött létre.

Az ODR platform a következő linken érhető el: https://ec.europa.eu/consumers/odr/
A platform használata regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében."

2023.06.12.